Общи условия за ползване

ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.REBRANDYOURSTYLE.COM.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.REBRANDYOURSTYLE.COM.

Настоящите Общи условия уреждат начина,  реда и условията за покупко-продажби през www.rebrandyourstyle.com – онлайн магазин, собственост на  РЕ ДИЗАЙН АРТ ЕООД . Те представляват договор за покупко-продажба между  REBRANDYOURSELF.COM и Клиента. Онлайн магазина на РЕ ДИЗАЙН АРТ ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през него стоки ,чрез заявки и заплащания на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазина стоки само след като се регистрира и изрази съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. REBRANDYOURSELF.COM си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си REBRANDYOURSELF.COM . При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, изпращайки  съобщение за отхвърлянето им на имейл адрес: office@rebrandyourself.com С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и www.rebrandyourstyle.com, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

РЕ ДИЗАЙН АРТ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България към Агенция по вписванията, с ЕИК: 204813028, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Лозенец, ул.Трифон Кунев, 5, бл. 1, предлагащо за продажба стоки чрез онлайн  www.rebrandyourstyle.com, които подробно са описани с техните основни характеристики и съответната им цена.

Под „Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което се е регистрирало с клиентски профил в www.rebrandyourstyle.com  и се е съгласило с настоящите Общи условия.

Под „Клиентски профил” се разбира информацията за Клиентa (име, фамилия/ фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставена от последния при регистрацията му и съхранявана от www.rebrandyourstyle.com за целите на обслужване на поръчките .Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информацията за всички свои заявки за закупуване на стоки през www.rebrandyourstyle.com да променя паролата си за достъп, да се абонира или да заяви отказ от абонамента за получаване на информационен бюлетин.С подаване на поръчка/заявка, Клиентът декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

II. ПОРЪЧКИ/ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКА/И

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от www.rebrandyourstyle.com артикули, е необходимо клиентът да се регистрира чрез попълване на регистрационна форма и да заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

  1. Регистрация

За да направи валидна регистрация, Клиентът предоставя на www.rebrandyourstyle.com следната информация : име, фамилия, телефон, е-mail, адрес, като гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни. В случай на съмнение от страна на www.rebrandyourstyle.com за неверни и/или неактуални данни, онлайн магазина  има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията  и достъпа до клиентския профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

  1. Съгласие с Общите условия

Чрез отбелязване в полето „Прочетох общите условия и се съгласявам с тях.” и натискане на виртуалния бутон „Плащане”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

www.rebrandyourstyle.com незабавно потвърждава получаването на съгласието  с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.rebrandyourstyle.com, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в

изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока

  1. Подаване на поръчки/заявки за покупка/и

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента чрез  последователно  изпълнение на следните действия:
1. След въвеждане на валидни потребителско име и парола на определените места в www.rebrandyourstyle.com, Клиентът  натиска виртуалния бутон „Вход” и получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на стоки и аксесоари
2. Клиентът определя вида и количеството на стоките /аксесоарите и потвърждава направената заявка чрез натискане на виртуален бутон „КУПИ” 
3. Клиентът въвежда информация за адреса на доставка,

  1. Клиентът избира начина на плащане,
  2. Клиентът отбелязва съгласие с общите условия,
    6. Заявката за покупка на стока през www.rebrandyourstyle.comсе счита за извършена след натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ,,

При посочени непълен, неверен или грешен адрес, email  и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и www. www.rebrandyourstyle.com не пристъпва към  нейното изпълнение.

  1. Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от RE DESIGN  чрез изпращане на съобщение до е-mail адреса на Клиента!

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение на е-mail адреса на Клиента или чрез потвърждаване на посочения от Клиента телефонен номер.

III. ДОСТАВКА

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:

– най-късно до 7 (седем) работни дни за страната 

– най-късно до 22 (двадесет и два) работни дни – за територията на страната ако стоката не е налична.

– доставките за България са безплатни над 100лв.

Доставките се извършват чрез куриерска фирма Еконт! 

Предварително поръчаните артикули ще бъдат изпратени веднага щом бъдат налични .Сумата ще бъде приспадната в същия ден, в който е направена поръчката, въпреки отложената дата на доставката.

Облеклата с предварително направена поръчка по индивидуални размери, изисквания и критерии  на Клиента не подлежат на намаление!

www.rebrandyourstyle.com не гарантира наличността на поръчаните артикули! В случай, че стоката е изчерпана или не е  налична към момента на заявката и  при невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, Клиентът се уведомява за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение на посочения при регистрацията e-mail  адрес или чрез обаждане по телефона. www.rebrandyourstyle.com ще възстанови стойността на поръчаните стоки/ артикули или ще промени поръчката по желание на Клиента, предоставяйки му възможност за избор на сходни стоки!

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.rebrandyourstyle.com се освобождава от задължението си да достави заявената и  закупена стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Поръчките, направени отделно в рамките на 24(двадесет и четири )часа ще се доставят отделно, освен ако изрично не е направено

писмено заявление по имейл или Клиентът не се е свързал с представител на онлайн магазин www.rebrandyourstyle.com , или  се осъществи обратна връзка от страна на www.rebrandyourstyle.com!

www.rebrandyourstyle.com не носи отговорност за закъснения при превози, причинени от метеорологични условия, въпроси или други обстоятелства и  кризи, породени от епидемиологичната обстановка в световен мащаб  COVID 19, извън контрола на  www.rebrandyourstyle.com.

Моля, имайте предвид, куриерите не правят доставка или приемане на пратки на следните български празници и/или неработни дни, произтичащи от тях: 1 януари, 3 март, Великден, 1, 6, 24 май, 6, 22 септември, 24, 25, 26 декември – Коледа,31 декември  и други, възникнали поради обстоятелства породени от епидемиологични  кризи в световен мащаб, като COVID 19!

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на стоки в www.rebrandyourstyle.com  са в български левa. Цените не включват разходите за доставка( освен в случаите, когато е изпълнено условието за безплатна доставка , при направена заявка на стоки над 100 (сто) лева!

Цената и разходите за доставката се калкулират автоматично според въведения адрес за доставка и преди натискане на виртуалния бутон „Плащане” и могат да бъдат платени с наложен платеж, кредитна или дебитна карта, или по банков път – IBAN: НОМЕР********, BIC:*****, ИМЕ НА БАНКАТА ОПЕРАТОР

Всички посочени цени, плащания и фактури са в български лева (BGN).

За нови клиенти при плащания с кредитна, дебитна карта и банкови преводи www.rebrandyourstyle.com  може да поиска от банката да проверят двукратно транзакцията и информацията за профила. Този процес на потвърждение ще забави незабавно изпращането на стоката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.rebrandyourstyle.com  като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет)  дни, считано от

датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до www.rebrandyourstyle.com и да върне стоката с ненарушена цялост.

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:  България, гр.София,  р-н Лозенец, ул.Трифон Кунев, 5, бл. 1 или на е-mail адрес: office@rebrandyourself.com Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й, както и да не наруши нейната цялост.

Клиентът има възможност да проверява състоянието на поръчката си онлайн, като отиде в профила си в www.rebrandyourstyle.com  и въведе имейла  и паролата си и  номера на поръчката си.

 По време на изпълнението на поръчката на стоката и след направено банково плащане, клиентът няма право да отказва поръчката, докато не я получи.

След като бъде направена поръчка на наличните артикули, не могат да се извършват промени в тази поръчкa.

Клиенти, получили промоционален код за www.rebrandyourstyle.com, чрез e-mail, могат да използват този код по време на плащането. Всеки код има валидност и крайна дата, което ограничава употребата му и не може да бъде удължен.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата , да поиска смяна на размера или ако при транспортирането стоката е била повредена.
В изброените случаи, Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане чрез имейл до www.rebrandyourstyle.com

 www.rebrandyourstyle.com е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми.

www.rebrandyourstyle.com не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това не е извън възможностите, контрола и волята на  www.rebrandyourstyle.com и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до същия , както и за

необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на  www.rebrandyourstyle.com.

www.rebrandyourstyle.com  не отговаря за съответствието на предлаганите за продажба стоки с приложимите нормативни изисквания и за техните качества.

Клиентът е длъжен да обезщети  за всички вреди, разходи  www.rebrandyourstyle.com и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети  www.rebrandyourstyle.com и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА В СИЛА ОТ ………

РЕ ДИЗАЙН АРТ ЕООД. Всички права запазени.