Проект BG16RFOP002-2.073-15578-C01 е с главна цел преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Общата стойност е 3 099.31 лв., от които 2 634.41 лв. европейско и 464,90 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с начало 23.09.2020 г. и край 23.12.2020 г.